Strona Zespołu Szkół - Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudce: www.zsrudka.edu.pl
 Przetargi
Przetargi
Przebudowa budynku OFICYNY - cz.III 

Ogłoszenie 18-09-2018

informacja z otwarcia ofert 02.10.2018 Oficyna III

Informacja o rozstrzygnięciu Oficyna III - 10.10.2018

Załączniki:

SIWZ - przebudowa OFICYNY
Zał. Nr 1 do SIWZ OPZ OFICYNA
Zał. Nr 2 -9 do SIWZ 18.09.2018r.

Więcej informacji na stronie szkoły : http://zsrudka.edu.pl/index.php/zamowienia-publiczne

 

 

 

Opublikowane przez: Piotr Konstantynowicz | Data wprowadzenia: 2018-09-18 17:31:27 | Data modyfikacji: 2018-10-10 19:34:42.
Przebudowa budynku gospodarczego zwanego
"GACÓWKĄ" położonego w Rudce na terenie ZSCKR
im. K. Kluka wraz ze zmianą sposobu użytkowania
na funkcję dydaktyczną. 12-09-2018 

OGŁOSZENIE 12-09-2018


Zmiana ogłoszenia Gacówka BZP 21.09.2018 r.


Informacja z otwarcia ofert - 27.09.2018 Gacówka


Załączniki:


SIWZ - przebudowa Gacówka 12.09.2018r.


Zmiana w SIWZ - Zmiana terminu Gacówka 21.09.2018 r.


Zał. Nr 1 do SIWZ OPZ Gacówka 12.09.2018r.


Zał. Nr 2 -9 do SIWZ 12.09.2018r.


Więcej informacji na stronie szkoły : http://zsrudka.edu.pl/index.php/zamowienia-publiczne


-----------------------------------------------------------------------------


 


 

 

Opublikowane przez: Piotr Konstantynowicz | Data wprowadzenia: 2018-09-12 13:58:07 | Data modyfikacji: 2018-10-01 10:54:23.
Przebudowa budynku gospodarczego zwanego
"GACÓWKĄ" położonego w Rudce na terenie ZSCKR
im. K. Kluka wraz ze zmianą sposobu użytkowania
na funkcję dydaktyczną. 

OGŁOSZENIE

Załączniki:

SIWZ - przebudowa Gacówka 29.08.2018 r
Zał. Nr 1 do SIWZ OPZ Gacówka
Zał. Nr 2 -9 do SIWZ

 

Informacja z otwarcia ofert 12.09.2018

Informacja o unieważnieniu postępowania

Więcej informacji na stronie szkoły : http://zsrudka.edu.pl/index.php/zamowienia-publiczne

 

 

Opublikowane przez: Piotr Konstantynowicz | Data wprowadzenia: 2018-08-29 11:53:44 | Data modyfikacji: 2018-09-12 13:53:08.
Dostawa 9 osobowego samochodu służbowego na
potrzeby ZSCKR w Rudce 

OGŁOSZENIE

 

Załączniki:
SIWZ - SAMOCHÓD OSOBOWY (DOCX)

 

Więcej info: http://www.zsrudka.edu.pl/index.php/zamowienia-publiczne

 

Opublikowane przez: Piotr Konstantynowicz | Data wprowadzenia: 2017-12-06 19:55:18.
Dostawa oleju opałowego lekkiego dla ZSCKR w
Rudce w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 

OGŁOSZENIE

 

Załączniki:
SIWZ - Olej Opałowy (DOC)

 

Więcej info: http://www.zsrudka.edu.pl/index.php/zamowienia-publiczne

 

Opublikowane przez: Piotr Konstantynowicz | Data wprowadzenia: 2017-11-27 20:23:11 | Data modyfikacji: 2017-11-27 20:23:42.
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
związanej z termomodernizacją obiektów ZSCKR
oraz przebudowy sieci deszczowej w Zespole Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudce -
14-09-2017 

OGŁOSZENIE

 

Załączniki:

ZAŁĄCZNIK NR.1 -AUDYTY ENERGETYCZNE - (18MB)
SIWZ - usługa projektowa (DOC)

 

Więcej info: http://www.zsrudka.edu.pl/index.php/zamowienia-publiczne

 

Opublikowane przez: Piotr Konstantynowicz | Data wprowadzenia: 2017-09-14 17:25:38 | Data modyfikacji: 2017-09-14 17:49:57.
Roboty budowlane dla Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w
Rudce – zadanie II a - II przetarg -
17.07.2017r. 

Ogłoszenie


SIWZ


Więcej info: http://www.zsrudka.edu.pl/index.php/zamowienia-publiczne

 

Opublikowane przez: Piotr Konstantynowicz | Data wprowadzenia: 2017-07-17 14:48:59 | Data modyfikacji: 2017-09-14 17:18:32.
Roboty budowlane dla Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w
Rudce – zadanie II a 

Ogłoszenie


SIWZ


Więcej info: http://www.zsrudka.edu.pl/index.php/zamowienia-publiczne

 

Opublikowane przez: Piotr Konstantynowicz | Data wprowadzenia: 2017-06-29 13:07:17 | Data modyfikacji: 2017-09-14 17:18:22.
ZAKUP OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO ZP-3/11/2016 

http://www.zsrudka.edu.pl/index.php/zamowienia-publiczne

 

Opublikowane przez: Piotr Konstantynowicz | Data wprowadzenia: 2016-11-30 13:56:36 | Data modyfikacji: 2016-11-30 13:57:05.
Dostawa sprzętu i wyposażenia pracowni
gastronomicznej Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w
Rudce 

Ogłoszenie


SIWZ


Więcej info: target=_new>http://www.zsrudka.edu.pl/index.php/zamowienia-publiczne

 

Opublikowane przez: Piotr Konstantynowicz | Data wprowadzenia: 2016-10-04 09:57:39.
Data wprowadzenia: 2016-10-04 09:57:39
Opublikowane przez: Piotr Konstantynowicz
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
ZS - Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce
Ossolińskich 1
17-123 Rudka
Dyrektor Jednostki
mgr inż. Halina Leszczyńska
Kontakt:
Tel: (85) 739-40-15
Fax:
e-mail: zsckr.rudka@o2.pl