Strona Zespołu Szkół - Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudce: www.zsrudka.edu.pl
 Szkoła
Szkoła
 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce jest szkołą prowadzoną i nadzorowaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nie ma takiej drugiej w żadnym z sąsiadujących ze sobą powiatów: bielskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim. Szkoła ma swoją siedzibę w zabytkowym pałacu Ossolińskich z XVIII wieku, położonym w pięknym w parku. Na kompleks szkolny składają się również nowoczesne obiekty sportowe, internat i zabudowania gospodarcze. Szkoła posiada nie tylko bogate zaplecze dydaktyczne i socjalne, ale też własne gospodarstwo wyposażone w nowoczesne maszyny i pojazdy rolnicze. Dysponuje również własnymi środkami transportu, by otwartość na świat skutecznie ćwiczyć z młodzieżą i doświadczenia zbierać z całego kraju... Pracują tu doświadczeni, profesjonalni, otwarci na potrzeby innych i nowe wyzwania nauczyciele. Szkoła ma na celu budowanie takiej teraźniejszości, gdzie łączyć się będzie tradycja przeszłości, nowoczesna przyszłość i pasja tworzenia. Młodzież, która uczy się tu, ma szansę zdobyć wiedzę, umiejętności i doświadczenie, pozwalające im odnaleźć się w pracy, w życiu i społeczeństwie.

 

Opublikowane przez: Piotr Konstantynowicz | Data wprowadzenia: 2015-10-02 07:49:20.
Data wprowadzenia: 2015-10-02 07:49:20
Opublikowane przez: Piotr Konstantynowicz
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
ZS - Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce
Ossolińskich 1
17-123 Rudka
Dyrektor Jednostki
mgr inż. Joanna Nietupska
Kontakt:
Tel: (85) 739-40-15
Fax:
e-mail: zsckr.rudka@o2.pl