Strona Zespołu Szkół - Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudce: www.zsrudka.edu.pl
 RODO
RODO
RODO 

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO); poniżej informacja do zapoznania się.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane
Tożsamość administratora


Administratorem danych jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce
17-123 Rudka ul. Ossolińskich 1


Dane kontaktowe administratora


Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email zsckr.rudka@o2.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.


Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych


Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iodrudka@o2.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.


Okres przechowywania danych


Dane będą przetwarzane przez okres min. 12 miesięcy.

Prawa podmiotów danych


Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.


Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego


Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Urząd Ochrony Danych Osobowych
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00

 

Opublikowane przez: Piotr Konstantynowicz | Data wprowadzenia: 2018-11-13 12:00:05.
Data wprowadzenia: 2018-11-13 12:00:05
Opublikowane przez: Piotr Konstantynowicz
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
ZS - Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce
Ossolińskich 1
17-123 Rudka
Dyrektor Jednostki
mgr inż. Halina Leszczyńska
Kontakt:
Tel: (85) 739-40-15
Fax:
e-mail: zsckr.rudka@o2.pl